صفحه اصلی / واریز وجه همکاران

نکات مهم قبل از واریز وجه :

واریز وجه توسط همکاران به منزله ثبت سفارش می باشد و همکار مبلغ مندرج در فاکتور را به فروشگاه کپسول بدهکار است .
واریز وجه از این طریق به منزله آگاهی از قوانین و مقررات مندرج در وب سایت کپسول می باشد .
لطفا شماره رسید دیجیتالی سفارش خود را تا تحویل کالا نزد خود نگه دارید .
لطفا عیناً مبلغ مندرج در فاکتور را در قسمت مبلغ وارد بفرمایید .

[pardakht_delkhah]

چه کمکی میتوانم انجام دهم با ما چت کنید