صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ارابه'

ایمنی ارابه های فرود

مقدمه امروزه از هواپیما استفاده های گوناگونی شده که معمولا در امور نظامی و برای حمل و نقل مسافر، بار، کالا و غیره می باشد. هواپیماها برای اینکه به راحتی بتوانند بر روی باند نشست و برخاست خود را انجام دهند ارتباط مستقیمی با قسمتی بنام ارابه فرود دارند. ارابه فرود ارابه های فرود یا همان چرخ های هواپیما، از قسمت هایی است که در زمان نشست و یا برخاست