صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'امداد رسانی'

کمک های اولیه و امداد رسانی

کمک‌های اولیه چیست؟ هنگامی که فردی آسیب دیده و دچار جراحت می‌شود برای جلوگیری از وخامت شرایط مجموعه‌ای از اقدامات را می‌توان انجام داد که به این اقدامات کمک‌های اولیه می‌گویند. کمک‌های اولیه نیاز به آموزش و مهارت دارد و کسانی که آموزش‌های لازم را گذرانده باشند می‌توانند به مصدوم تا قبل از رسیدن اورژانس، امداد رسانی نمایند. جلوگیری از فوت مصدوم، کاهش درد و همچنین پیشگیری از عمیق‌تر شدن