صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ایمنی مدرسه'

نکات ایمنی از حریق در مدرسه

درب کلاس ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم دانش آموزان هنگام حوادثی مانند آتش سوزی درب