صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'سیستم اتوماتیک'

انواع سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

انواع سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک انواع سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک بطور کلی سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک را می توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد: – سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی – سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی – سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل) – سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم – سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب (Water Mist) – سیستم اطفاء