صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'شیلنگ آتش نشانی'

شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ ها ابزار پر کاربردی می باشند که در زندگی انسان به خوبی جای خود را پیدا کرده اند. در واقع می توان گفت که هر کجا آب وجود دارد مسئله انتقال آن نیز همیشه مورد نظر انسان بوده است و این ابزار مفید نسبت به هر وسیله دیگر توانسته این مسئله را حل کند. دسته بندی شیلنگ های آتش نشانی: شیلنگ آتش نشانی با توجه به تعریف آن ،