صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'شیلنگ'

دستورالعمل آتشنشانی حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مقدمه : آتش سوزي حادثه ناگواري است كه هر روزه بسياري از ساختمان اعم از مجتمع هاي مسكوني، اداري، كارخانجات و… را به كام خودمي كشد و گسترش آن همگام با گسترش صنعت و شهرسازي پيش مي رود. از سوي ديگر رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها باعث گسترش شهر و روي آوردن افراد به ساختمان هاي بلند و متراكم مي گردد. يك حادثه آتش سوزي در چنين ساختمانهايي مي

شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ ها ابزار پر کاربردی می باشند که در زندگی انسان به خوبی جای خود را پیدا کرده اند. در واقع می توان گفت که هر کجا آب وجود دارد مسئله انتقال آن نیز همیشه مورد نظر انسان بوده است و این ابزار مفید نسبت به هر وسیله دیگر توانسته این مسئله را حل کند. دسته بندی شیلنگ های آتش نشانی: شیلنگ آتش نشانی با توجه به تعریف آن ،