صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'مقاله'

شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

دو مرجع استاندارد مهم و اصلي در دنیا براي کاله هاي ایمني وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتري برخوردارند. یکي از این دو استاندارد، استاندارد اروپا (CE) و دیگري استاندارد آمریکا (ANSI) مي باشد. استاندارد ANSI-Z89.1 داراي 3 کلاس مختلف است که تفاوت این 3 کلاس فقط در مقاومت کلاه در برابر جریان برق می باشد و هیچ تفاوت دیگري بین 3 کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست که شامل استانداردهای زیر می

اصول ایمنی و حوادث در محیط کار

اصول ایمنی در محیط کار: در سازما ن ها و كارخانجاتي كه اصول و موازين ايمني و حفاظت فني مراعات نمی شود، روحيه كاركنان نيز ضعيف است و كمتر امكان دارد كارگر خوب و طراز اول در خدمت چنين سازما نهايی مشغول به كار باشد .بنابراين اجراي تدابير و برنامه هايی به منظور ايمني و حفاظت فردی کارگران، در درجه اول اهميت، در راستاي تامين و نگهداری نيروي انساني قرار دارد. درعين حال، صرف