صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کنترل صدا'

نقش گوشی های ایمنی در کاهش صدا

1- مقدمه سر و صدا مخلوطی از اصوات مختلف با طول موج و شدت های متفاوت است که ترکیب معین