صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'HSE'

اولین بازارچه ایمنی در ایران

اولین بازارچه ایمنی !!! با توجه به روند توسعه حوزه ایمنی کشور و با دیدگاه پیشرفت و تسریع در روند رشد و تعامل بین صاحبان برند و تولید کنندگان مجتمع نگین رازی در نظر دارد اولین بازارچه ایمنی و آتش نشانی را در مجتمع برگزار نماید ،در این بازارچه اصلی ترین وارد کنندگان و تولید کنندگان این حوزه حضور دارند و بازدید کنندگان کلیه کار فرمایان و همکاران در تهران

استانداردهای OHSAS 18001

بسیاری از سازمان ها برای ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی خود به انجام بازنگری ها یا ممیزی های ایمنی و بهداشت شغلی می پردازد این وجود ممکن است این بازنگری ها آنقدر کفایت نکند که سازمان نسبت به برآورده شدن الزامات قانونی و اهداف خود نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده اطمینان حاصل نماید. ضروری است این بازنگری ها برای آن که اثر بخش باشند در چهارچوب یک