لنیارد چیست و انواع آن کدام است

لنیارد چیست و انواع آن کدام است؟ (تفاوت لنیارد با هارنس)

لنیارد، ابزاری ضروری در زمینه تجهیزات ایمنی است و به عنوان یک وسیله حفاظتی برای کسانی که در ارتفاعات و یا در موقعیت های خطرناک فعالیت د...

ادامه مطلب