طناب استاتیک 10.5 میلیمتری برند کایا سیفتی KAYA SAFETY مدل LUPA STATIC 10.5 mm

8.950.000 تومان35.800.000 تومان